home
referinþe
prelucrarea metalului
contact
Construcþie de filegorii;
Construcþie de case familiale I.
Pivniþa
Construcþie de case familiale I.
Transformarea fabricii de mobilã în magazin universal (Merkur - Odorheiu Secuiesc)
Casã de lemn
Renovare de monument - Gimnaziul Tamási Áron
Vile de weekend
Turnare de placi
Construcþie de ziduri de sprijin
Construcþie de case familiale III.
Salon Toyota - Mara Mureº
created by: lokopi web