home
referinþe
prelucrarea metalului
contact
În atelierul nostru de prelucrarea metalului bine echipat, împreunã cu profesioniºti ne angajãm:

porþi

mecanism de scãri

fabricarea de matriþa ºi stropire

orice alt mod de prelucrare a metalului


..:: fotografia atelierului nostru ::..

created by: lokopi web